test


Dit was de' Afterclub van zuid-nederland. De club ging om 06.00h open en was een gigantisch succes, maar er kwamen donkere wolken boven de club te hangen  want de nieuwe burgemeester van Hilvarenbeek moest en zou de disco sluiten  want het werd te druk voor Hilvarenbeek? ( Zo gaan de meeste HOT clubs tenonder zie elders)Ook de muziek  was nieuw voor Nederland  die hier werd gedraaid. Ook hier hebben mensen nog veel herinneringen aan en was zekers een geweldige tijd  zoals ook in de andere besproken club.  De club werd 28 maart 1999 gesloten. Nu is de limit overgegaan in @fterclub ZINO en is wederom weer een succes


Toen het nog goed was circa 1997

s.morgensvroeg 08.00
Ken je deze nog!! de bar dames
De oprit De bekende trap
de parkeerplaats Boven is alles nog Limit
en er is  niets verandert De inkom binnen
nog wat flyers waar de kassa juffrouw zat
S

COPYRIGHTNiets uit deze pagina mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook,zonder vooraf gaande toestemming van deze site houder.